Colossum Kraljevo

bodybuilding & fitness club

Evo kojih mera MORATE DA SE PRIDRŽAVATE zbog Covid-19!

Objavio Aleksandar Cukic | 03 July 2020| Nema pronađenih tagova | 0 Komentar/a

Mere tokom pandemije korona virusa u Srbiji se polako relaksiraju, a to su sa olakšanjem dočekali i mnogi sportisti.

Naime, Ministarstvo omladine i sporta je na osnovu odluke Vlade Republike Srbije da relaksira mere u borbi protiv korona virusa (kojima je predviđeno i otpočinjanje trenažnog procesa na otvorenom prostoru) donelo sledeće Instrukcije za otpočinjanje trenažnog procesa vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije u primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID–19:

1. Otpočinjanje trenažnog procesa (u daljem tekstu: trening) vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije počinje počev od 28. aprila 2020. godine na otvorenom prostoru, odnosno u sportskim objektima otvorenog tipa.

2. Trenažni procesi svih vrhunskih sportista i ostalih sportista Republike Srbije (u daljem tekstu: sportisti) u sistemu sporta Republike Srbije koji su direktno ili indirektno u nadležnosti nacionalnih nadležnih sportskih saveza u Republici Srbiji mogu početi ukoliko se od strane svih subjekata (sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata) omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih ovom instrukcijom.

3. Sportisti se pri dolasku, odlasku i tokom treninga moraju pridržavati sledećih mera:

— pri dolasku i odlasku sa treninga sportista je dužan da nosi zaštitnu masku i rukavice;

— sportista mora na trening da dolazi i odlazi sa njega sam ili najviše u društvu još jednog lica;

— pri dolasku na trening i odlasku sa treninga sportista je dužan da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID–19;

— korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije;

— sportisti moraju koristiti svoja lična sredstva za higijenu (sapuni, peškiri i dr.);

— pri ostavljanju stvari, sportista je dužan da ih ostavi u svojoj zasebnoj torbi koja je zatvorena;

— tokom treninga sportista mora da koristi samo svoju bocu za vodu – sportsko piće — protein i ne sme je deliti ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga);

— po dolasku na trening i nakon završenog treninga sportisti su dužni da operu ruke sapunom i toplom vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi;

– kada nije na treningu, sportista je dužan da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVІD-19.

Svi komentari (0)

Dodaj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Sva neophodna polja su označena znakom *